بازدید ها

خلاصه عملکرد کانون زنان بازرگان فارس

gozaresh

کانون زنان بازرگان فارس ابتدا تحت عنوان شورای بانوان شروع به فعالیت کرد. شورای بانوان بازرگان به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع، قانونی و بهبود وضع اقتصادی زنان فعال در عرصه اقتصاد که خود متضمن منافع جامعه نیز می باشد راه اندازی شد و تلاش خود را جهت ارتقای جایگاه زنان استان در عرصه های مختلف اقتصادی آغاز نمود.


 

پیش بینی وضعیت آب و هوا

نام کتاب: جامعه شناسی جنسیت

 jamr  

نام کتاب :جامعه شناسی جنسیت

نویسنده:استفانی گرت

مترجم:کتایون بقایی

ناشر:نشر دیگر

فهرست:

1-     بیولوژی و جنسیت

2-     جامعه پذیری نقش های جنسیتی

3-     جنسیت و نقش ها در خانواده

4-     جنسیت و آموزش و پرورش

5-     زنان و مردان در قلمرو کار

6-     زنان و مردان در قلمرو سیاست

7-     جنسیت،جرم و کژروی اجتماعی

 

یادداشت مترجم:

گرت کوشیده است تا از یک سو با به چالش کشیدن آن چه "عقل سلیم" و ارزش های اخلاقی مسلط در باب "زنانگی"و "مردانگی" حکم می کند و نیز با آشنایی زدایی از زندگی روزمره خواننده را به تأمل بیش تر در باورهای رایج و الگوهای رفتاری به اصطلاح "طبیعیی "ترغیب کند.

گرت نشان می دهد که چگونه "زنانگی" و "مردانگی" نه ویژگی هایی ذاتی،مطلق و فراسوی زمان و مکان،بلکه مقولاتی اجتماعی و فرهنگی،ساخته و پرداخته ی شرایط تاریخی معین و گاه حتی دست خوش نیازهای سیاسی و اقتصادی زودگذراند.

در مقدمه کتاب آمده:

پسر یا دختر به دنیا آمدن شما پیامد مهمی برای همه جنبه های زندگی تان خواهد داشت،از انتظاراتی که دیگران از شما دارند ،تا رفتار دیگران با شما،و رفتار خودتان.این امر صرف نظر از جامعه ای که فرد در آن متولد شده همه جا صادق است.

مجمع شورا

N3 4508

برگزاری سه نمایشگاه تخصصی از دستاورد های زنان بازرگان فارس

شورا بانوان بازرگان شیراز علاوه بر برگزاری این نمایشگاه ها ، برپایی دومین همایش زنان کارآفرین و بازرگان فارس و برگزاری دوره های آموزشی را در دستور کار خود قرار داده است.مدیران استان نقش فعالی داشته باشند.

دیگر خبر ها :

جلسات و دیدارها

جلسه با خانم دستغیب مسئول امور بانوان آموزش و پرورش فارس

خانم معصومه دستغیب، مسئول امور بانوان آموزش و پرورش استان فارس نیز گفت: در حال حاضر بخشی از قشر جوان جامعه ما احساس بی هویتی می کنند.

 

دیگر خبر ها :

نمایشگاه ها

جلسه تقدیر از غرفه داران نمایشگاه توانمندی های زنان استان فارس

خانم  راهدار با اعلام این خبر گفت : دسترسی به بازار های فروش کالا برای بانوان کارآفرین محدود است  . 

 

 

دیگر خبر ها :

زنان کارآفرین استان فارس