پیش بینی وضعیت آب و هوا

اهداف کانون زنان کارآفرین و بازرگان استان فارس

 

اهداف کانون زنان کارآفرین و بازرگان استان فارس:

 کانون زنان کارآفرین و بازرگان استان فارس به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع ، قانونی و بهبود وضع اقتصادی زنان فعال در عرصه اقتصاد که خود متضمن منافع جامعه نیز می باشد راه اندازی شده و تلاش خود را جهت ارتقای جایگاه زنان استان در عرصه های مختلف اقتصادی آغاز نموده است.  

اهم اهداف کانون به شرح ذیل می باشد:

 • جذب حداکثری زنان فعال عرصه های اقتصادی استان فارس
 • ارتقاء سطح دانش بانوان بازرگان ، صنعتگر و کارآفرین استان فارس
 • تسهیل حضور زنان کارآمد در سطوح مختلف مدیریتی و اقتصادی استان
 • ایجاد ارتباط و تعامل بین زنان بازرگان ، صنعتگر و کارآفرین استان با سایر استان ها
 • حمایت از ایدههای اقتصادی زنان بازرگان ، صنعتگر و کارآفرین استان فارس
 • کمک به ارتقاء فرهنگ تجارت در بین زنان کارآفرین و صنعتگر استان فارس
 • جمع آوری و ساماندهی اطلاعات مربوط به زنان فعال اقتصادی استان
 • انجام پژوهش های کاربردی درباره مشکلات ، شناخت نیازها و اولویت های زنان بازرگان ، صنعتگر و کارآفرین استان فارس
 •  تسهیل حضور زنان بازرگان ، صنعتگر و کارآفرین در نمایشگاههای ملی و بین المللی و معرفی و بازاریابی محصولات بانوان در مجامع مختلف
 • ایجاد صندوق قرض الحسنه برای حمایت از زنان فعال اقتصادی استان
 • معرفی زنان موفق بازرگان ، صنعتگر و کارآفرین به آحاد جامعه به منظور الگوسازی برای جوانان