پیش بینی وضعیت آب و هوا

جلسه هیات مدیره کانون زنان بازرگان فارس با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس برگزار شد

 

o2روز شنبه 5 دی ماه 94 جلسه اعضای هیات مدیره کانون زنان بازرگان فارس با حضور خانم دستغیب مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس در محل امور بانوان استانداری برگزار شد.

 

در این جلسه پس از بحث و بررسی های اعضای حاضر،موارد ذیل مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

امور بانوان و خانواده استانداری فارس در خصوص برگزاری سمینار مادران کارآفرین و همچنین نمایشگاه نقش زنان در اقتصاد که کانون زنان بازرگان برگزار کننده آنها خواهد بود ؛ قول همکاری داد.

همچنین مقرر شد جلسه ای با حضور مدیران دولتی در محل اتاق بازرگانی برگزار شود تا بانوان بتوانند در آن جلسه مطالبات خود را عنوان و درخواست کنند.

در ادامه، کانون زنان بازرگان در زمینه مشاوره و آموزش حوزه های آسیب دیده زنان مانند مراکز ترک اعتیاد و زندان ها قول مساعد و همکاری موثر داد.

همچنین کانون زنان بازرگان درخصوص شناسایی زنان فرهیخته استان اعلام آمادگی کرد.

در پایان این جلسه بخش خصوصی و دولتی حضور فعال خود را در انتخابات مجلس دهم اعلام کردند.