مهم ترین عوامل پیش روی تولید و صادرات کشور

82160921-70886399

 

 

به جرات می توان گفت از بعد از انقلاب اسلامی تاکنون، سال 97 یکی از سیاسی ترین سال ها بوده است. به طور معمول انواع بازارها در آغاز سال برای هر کشوری روند با ثبات و آرامی دارد تا برنامه ریزی ها شکل بگیرد اما این موضوع برای کشور ما باآغاز سال 97 شکل متفاوتی به خود گرفت. سیاست های دولت نه تنها کارگر نبود بلکه به عدم شفافیت در بازارها دامن زده و باب فعالیت های سوداگرانه را گشود. نارضایتی عمومی از وضع موجود چندین وزیر را به پای میز استیضاح کشاند و رییس بانک مرکزی را برکنار نمود. التهابات بازار ارز نه تنها بنگاه های صنعتی را با مشکل تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مواجه نموده است بلکه صادرات را نیز به دلیل متعدد بودن قیمت های ارز برای پیمان سپاری ارزی به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

شاید به جرات بتوان گفت که صادرات بیش از هر عاملی از سیاست ها و تصمیمات داخلی ضربه خورده است؛ تصمیماتی که در طی سالیان طولانی و بدون برنامه مدون اتخاذ شده است. مشکلات زیرساختی یکی از مهم ترین چالش های صادراتی است. از زمانی که بازار ارز دچار التهاب گردید هر بخشنامه ای که صادر شد تنها بر نابسامانی بازار افزود و بخشنامه های قبل از خود را نقض نمود. این عدم وفاق در صدور بخشنامه ها و نبود دیدگاه بلند مدت در رفع مشکلات ارزی به شدت صادرکنندگان را دچار سردرگمی نمود. از طرفی دیگر وابستگی به واردات مواد اولیه و قطعات تجهیزات در کنار روند رو به رشد فرسودگی ماشین آلات و محدودیتهای موجود در سرمایه گذاری خارجی و نوسانات نرخ ارز که مانع از بازسازی و جایگزینی آنها می شود. همچنین پایین بودن سطح اطلاعات فنی در کار با این ماشین آلات باعث افزایش هزینه های تولید و در نتیجه بی میلی به صادرات شده است. عدم اطمینان از آینده و بی ثباتی در بازار باعث شده که بنگاه ها نتوانند از نظر زمانی کارکرد مالی مناسبی داشته باشند واینامرنهتنها موجبافزایشهزینه­هایآنهامیشود،بلکهکلعملیاتتولیدرانیزباخطرروبرومیسازد. بسیاریازمشکلاتمربوطبهکیفیت، نتییجهیدانشناکافینسبتبهنیازمندیهایبازار،ویژگیمحصولو تکنولوژیتولیدمیشود. باز بودن راه دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات نهایی و ممانعت در شکل گیری قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا در بازارها، سیگنال نادرست را به بنگاه ها فرستاده و باعث عدم تخصیص مناسب منابع در امر تولید می شود. دسترسينداشتنبهاطلاعات و عدم شناخت کافی از استانداردهای مورد نیاز در بازارهای هدف باعث شده فرآیند اخذ برخی از گواهینامه ها با کندی بسیار مواجه شوند تا جایی که برخی از بنگاه ها از دریافت آن انصراف می دهند.

رشد اقتصادی نیاز به نیروی محرکه قوی و پیوسته دارد تا تحت تاثیر شوک های داخلی و خارجی دچار تغییرات و نوسانات شدید نشود. به همین دلیل است که صادرات غیرنفتی به دلیل داشتن پتانسیل های بالقوه و امکان ایجاد تنوع می تواند گام موثری در ایجاد شرایط باثبات تر برای تمامی بخش های اقتصادی محسوب شود. با توجه به اهداف چشم انداز بلند مدت و برنامه هایی که جهت توسعه صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده است، ایران کشوری توسعه یافته با کسب جایگاه اول در منطقه است اما تنها 7 سال تا دستیابی به اهداف مانده و کشور درگیر مشکلات عدیده در تمامی بخش ها می باشد. صادرات به عنوان متغیر اصلی تولید ناخالص داخلی از یک طرف درگیر معضلات اقتصادی داخلی و از طرف دیگر قربانی مناقشات سیاسی خارجی شده است. از نوسانات نرخ ارز تا خروج آمریکا از برجام و شروع مجدد تحریم ها فعالیت های صادراتی را تحت تاثیر قرار داده است. . اکنون هم کشور درگیر دور مجددی از تحریم از سوی آمریکاست که کشور را در شرایط بی ثباتی قرار داده است در این میان تنها تولیدکنندگان و صادرکنندگان هستند که به دلیل عدم وجود برنامه ای مدون و راهکارهای بهبود تولید و صادرات متحمل هرینه های گزاف و اکثرا به تعطیلی کشانده شده اند. اصلاح سیاست ها، قوانین و مقررات در راستای توسعه صادرات غیرنفتی بسیار حائز اهمیت می باشد؛ بدین منظور همکاری و همفکری بخش خصوصی با دولتی ضروری است چرا که بخش خصوصی است که در بطن صادرات قرار گرفته و چم و خم آن را با تمام وجود حس می کنند. لذا کمک بخش خصوصی جهت تصمیم سازی ها در همه حوزه های اقتصادی و به ویژه صادرات غیرنفتی ضروری است؛ امری که متاسفانه نادیده گرفته شده و زیان های آن دامن کل کشور را گرفته است. بایستی این واقعیت را پذیرفت رشد و شکوفایی اقتصاد در گرو مشارکت دولت و بخش خصوصی که باید در جهت کاهش موانع کسب و کار و جلوگیری از تنش های سیاسی و جناحی گام بردارند و تمامی تلاش خود را به سمت اقتصاد آزاد و شفاف سوق دهند.