نشست زنان فعال اقتصادی فارس با حضور مشاور وزیر صنعت معدن تجارت برگزار شد

 moshaver vazir

این نشست که مورد استقبال جمع زیادی از بانوان کارآفرین و بازرگان قرار گرفت مورخ 22 فرودین ماه سالجاری در محل اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد.

 

ادامه مطلب: نشست زنان فعال اقتصادی فارس با حضور مشاور وزیر صنعت معدن تجارت برگزار شد

نمایشگاه نقش زنان در اقتصاد برگزار شد

کانون زنان بازرگان فارس نمایشگاهی از توانمندی های بانوان فعال در حوزه های صنعت،معدن،بازرگانی کشاورزی،گردشگری و صنایع دستی را به مدت پنج روز برگزار کرد.

 

ادامه مطلب: نمایشگاه نقش زنان در اقتصاد برگزار شد