دومین نشست هم اندیشی بانوان مدیر بخش خصوصی و دولتی استان فارس برگزار شد

taamol2

دومین نشست هم اندیشی بانوان مدیر بخش خصوصی و دولتی استان فارس به همت کانون زنان بازرگان استان فارس سه شنبه 6 بهمن ماه برگزار شد.

ادامه مطلب: دومین نشست هم اندیشی بانوان مدیر بخش خصوصی و دولتی استان فارس برگزار شد

جلسه هیات مدیره کانون زنان بازرگان فارس با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس برگزار شد

 

o2روز شنبه 5 دی ماه 94 جلسه اعضای هیات مدیره کانون زنان بازرگان فارس با حضور خانم دستغیب مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس در محل امور بانوان استانداری برگزار شد.

 

ادامه مطلب: جلسه هیات مدیره کانون زنان بازرگان فارس با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس...