نشست هم‌‌اندیشی کانون زنان بازرگان با زنان مدیر در دستگاه‌های دولتی استان برگزار شد

dolatihaدر تاریخ 11 آبان ماه 1394، کانون زنان کارآفرین و بازرگان استان فارس اقدام به برگزاری نشستی با حضور بانوان مسئول بخش خصوصی و دولتی استان فارس نمود.

هدف از برگزاری این نشست، ارتقاء جایگاه شغلی زنان در بخش دولتی و خصوصی بود.

 

ادامه مطلب: نشست هم‌‌اندیشی کانون زنان بازرگان با زنان مدیر در دستگاه‌های دولتی استان برگزار شد