کانون نشست زنان کارآفرین و بازرگان را برگزار کرد

11 abanکانون بانوان کارآفرین و بازرگان استان فارس در تاریخ 11 آبانماه سال جاری اقدام به برگزاری نشستی با حضور بانوان فعال عرصه اقتصادی استان نمود.
 این نشست که با حضور اعضای هیات مدیره کانون زنان کارآفرین و بازرگان فارس برگزار شد مورد توجه و استقبال بانوان فعال اقتصادی استان قرار گرفت.

ادامه مطلب: کانون نشست زنان کارآفرین و بازرگان را برگزار کرد

یلدا راهدار نخستین جلسه کمیسیون کسب و کار را تشکیل داد

       iranDSC 2231نخستین جلسه کمیسیون فضای کسب و کار به ریاست یلدا راهدار برگزار شد.در این جلسه سهیلا محبی و مژگان جعفریان به عنوان نمایندگان کانون زنان کارآفرین و بازرگان حضور داشتند.

ادامه مطلب: یلدا راهدار نخستین جلسه کمیسیون کسب و کار را تشکیل داد