نشست زنان کارآفرین و بازرگان

جلسه نشست زنان کارآفرین و بازرگان فارس در تاریخ 95/5/26 ساعت 10 صبح با حضور جمع کثیری از زنان بازرگان،کارآفرین و فعال استان به ریاست یلدا راهدار برگزار گردید.

ادامه مطلب: نشست زنان کارآفرین و بازرگان

نشست هم اندیشی زنان مدیر بخش خصوصی و دولتی برگزار شد

جلسه نشست هم اندیشی زنان  مدير بخش خصوصی ودولتی  در تاریخ 95/5/26  ساعت 8 صبح با حضور جمعی کثیری از مدیران استان به ریاست یلدا راهدار برگزار گردید.

ادامه مطلب: نشست هم اندیشی زنان مدیر بخش خصوصی و دولتی برگزار شد