معاون ریاست جمهور در امور زنان و خانواده از مراکز کارآفرینی بانوان استان فارس دیدن کردند

bazdid1

سرکار خانم دکتر شهیندخت مولاوردی معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از دو واحد صنعتی بانوان استان فارس بازدید کردند.

 

 

 

 

ادامه مطلب: معاون ریاست جمهور در امور زنان و خانواده از مراکز کارآفرینی بانوان استان فارس دیدن کردند

نشست مشترک خانم دکتر مولاوردی ،معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده با جمعی از زنان فرهیخته استان فارس برگزار شد

نشست مشترک خانم دکتر مولاوردی ،معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده با جمعی از زنان فرهیخته استان فارس، امروز در تالار دکتر مصطفوی دانشگاه شیراز برگزار شد.

 

ادامه مطلب: نشست مشترک خانم دکتر مولاوردی ،معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده با جمعی از زنان فرهیخته...