پیش بینی وضعیت آب و هوا

اصول و قوانین بیمه

اصول و قوانين بيمه

زماني كه يك بيمه‌نامه صادر مي‌شود الزاماً بايد مكتوب باشد و هرسخني بين طرفين بيمه‌گر و بيمه‌گذار بايد مكتوب شده باشد، كه اين خود منجر به يكعقد مي‌شود، پس بيمه‌نامه يك نوع عقد قرارداد مي‌باشد.

 

 downloadbullet3  دانلود اصول و قوانین بیمه