پیش بینی وضعیت آب و هوا

گزارش مجمع شورا 30 بهمن 90

مجمع سالانه شورای بانوان بازرگان اتاق شیراز در تاریخ 90/11/30 به منظور ارائه گزارش فعالیت های این شورا در طول یکسال گذشته در اتاق بازرگانی شیراز برگزارشد.

 30bahman

  در این جلسه خانم یلدا راهدار رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق شیراز به ارائه گزارشی از فعالیت های شورا پرداخت.

وی به تدوین و تصویب اساسنامه این شورا،پیگیری جایگاه شورا در اینترنت،معرفی شورا به مدیران استان با حضور در همایش ها و نشست ها،حضور هیات رئیسه شورای بانوان در کمیسیون های تخصصی از جمله کمیسیون صنعت و معدن،کمیسیون صادرات،کمیسیون آموزش اشاره کرد.

رئیس شورای بانوان بازرگان اتاق شیراز همچنین از موضوع لینک شورای بانوان به معاونت فرهنگی شهرداری شیراز سخن به میان آوردند و افزود: قرار است 21 فرهنگسرا از سوی شهرداری شیراز در اختیار شورای بانوان بازرگان اتاق شیراز قرار گیرد تا دوره های آموزشی کارآفرینی برای بانوان و انتقال تجربیات بانوان کارآفرین فارس به خانم هایی که بخواهند تازه وارد بازار کار شوند برگزار گردد.

گفتنی است در این جلسه اعضاء شرکت کننده از فعالیت ها و مشکلات حرفه خود سخن گفتند و به بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی رفع این مشکلات پرداختند.