پیش بینی وضعیت آب و هوا

جلسه توجیهی با غرفه داران نمایشگاه 91/07/17

مورخ 17/70/1391 راس ساعت 10 صبح جلسه ای در سالن همایش اتاق بازرگانی شیراز برای توجیه غرفه داران شرکت کننده در نمایشگاه توانمندی های زنان کارآفرین و بازرگان فارس برگزار گردید.


این جلسه برای آشنایی غرفه داران با یکدیگر، بیان چگونگی برگزاری نمایشگاه و امکانات آن و استفاده از پیشنهادات غرفه داران برای هر چه بهتر برپا شدن نمایشگاه برگزار گردید.در این جلسه روز افتتاحیه نمایشگاه توانمندی های بانوان کارآفرین و بازرگان فارس به خانم ها اطلاع داده شد و مقرر گردید بانوان غرفه دار روزهای جمعه و شنبه برای در اختیار گرفتن غرفه خود به محل برگزاری نمایشگاه( اتاق بازرگانی شیراز ) مراجعه نمایند.در این جلسه ابتدا خانم جعفریان نائب رئیس شورا توضیحاتی درباره چگونگی برگزاری نمایشگاه و امکانات و شرایط برگزاری آن ایراد فرمودند ،سپس به سوالات غرفه داران پاسخ دادند و از آن ها خواستند با همکاری خود به برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه کمک کنند.